HOFxLap

21-Jan-2004


HOFxLap wersja 3.14
Copyright (c) 2000-2004 René Smit
Nie możesz rozpowszechniać programu HOFxLap na jakichkolwiek nośnikach bez wyraźnej zgody autorów.

Polska wersja językowa dokumentacji:
Paweł Wagner; strona domowa www.gry.skokinarciarskie.com


WARUNKI KORZYSTANIA

Program jest rozpowszechniany "tak jak jest", bez żadnego rodzaju gwarancji .Autor nie jest odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia i utraty danych spowodowane bezpośrednim albo pośrednim użyciem tego programu.

Czym jest HOFxLap

HOFxLap jest programem, który uzyskuje szczegółowe dane z plików zapisanych rozgrywek lub hotlapów z gier GP3/GP3-2000/GP4 hotlap or saved game to the console.

HOFxLap powinien obecnie działać ze wszystkimi wersjami GP3, GP3-2000 oraz GP4. Jeśli masz problemy z działanie programu ze swoją wersją powiadom mnie proszę o tym.

Instalacja

Program nie posiada instalatora, a instalacja nie jest wymagana. Wystarczy rozpakować pliki do jakiegokolwiek folderu.

Użycie

hofxlap.exe

hofxlap.exe [-v<verbosity>] <file> [<file> ...]
Można podać określić kilka plików jednocześnie. Domyślna wartość verbosity to 3.

hofxlapw.exe

Jako alternatywę możesz użyć wersję HOFxLap posiadającą GUI, która pokazuje dane wyjściowe w stylu okna notatnika. Plik można dodawać poprzez przeciąganie ich do okna programu lub za pomocą opcji otwórz.

Dane wyjściowe

Obecnie HOFxLap wyświetla następujące dane wyjściowe:

Więcej

Changelog

Wersja 3.14, 21-Styczeń-2004
Wersja 3.13, 30-Sierpień-2003
Wersja 3.12, 31-Maj-2003
Wersja 3.11, 19-Maj-2003
Wersja 3.10, 18-Styczeń-2003
Wersja 3.02, 20-Sierpień-2002
Wersja 3.01, 04-Lipiec-2002
Wersja 3.00, 02-Lipiec-2002
Wersja 2.01, 18-Marzec-2002
Wersja 2.00b, 28-Luty-2002
Dodano sumy kontrolne cc do alternatywnych danych danych wyjściowych (parametr -a).
Wersja 2.00a, 3-Luty-2002
Usunięcie 'h' z sum kontrolnych bolidów cc.
Wersja 2.00, 2-Luty-2002
Wersja 1.05, 13-Kwiecień-2001
Dodano opcję umożliwiającą zmianę czcionki w HOFxLapW.
Wersja 1.04, 13-Kwiecień-2001
Poprawiono wyświetlanie numeru bolidu.
Wersja 1.03, 05-Kwiecień-2001
Wersja 1.02, 26-Styczeń-2001
Wersja 1.01, 02-Grudzień-2000
Wersja 1.00, 25-Listopad-2000
Pierwsze wydanie. Pokazywanie m.in. czasów okrążeń, informacji o metodzie sterowania, pomocy przy kierowaniu, ustawień bolidu.

Znane ograniczenia

Autorzy

Podziękowania dla następujących osób za pomoc, testowanie i sugestie (w porządku alfabatycznym): Marc Aarts, Anton Dachounine, Faffy, Glenn, Dimitry Gerards, Yuri Kuznetsov, Dan Robichaud, Daniel Ryan, Ian Steel, Willem van der Steen.

Kontakt i aktualizacje

Wszystkie błędy, zażalenia oraz sugestię proszę wysyłać na adres: hofxlap@xs4all.nl

Najnowszą wersję można pobrać ze strony:: http://www.xs4all.nl/~rsdi/